We use cookies to give you a better user experience. Please read our cookies policy here.

Om oss

Melin Collectors er Norges ledende inkassoselskap for håndtering og oppfølging av utestående fordringer i helsesektoren.

Vi er en del av Melin Medical-konsernet, som leverer administrasjons- og betalingsløsninger til legekontorer, kiropraktorklinikker, fysioterapeuter, sykehus og andre aktører i helsesektoren – slik at de i størst mulig grad kan fokusere på pasientrettet virksomhet.

Melin Collectors mottar automatisk informasjon fra journalsystemet til den enkelte behandler om hva som er ubetalt, og sikrer at det sendes en faktura til deg som pasient. Når du som pasient betaler, registreres dette direkte i behandlerens journalsystem.

Personvern