We use cookies to give you a better user experience. Please read our cookies policy here.

Om oss

Melin Collectors er Norges ledende inkassoselskap for håndtering og oppfølging av utestående fordringer i helsesektoren.

Vi er en del av Melin Medical-konsernet, som leverer administrasjons- og betalingsløsninger til legekontorer, kiropraktorklinikker, fysioterapeuter, sykehus og andre aktører i helsesektoren – slik at de i størst mulig grad kan fokusere på pasientrettet virksomhet.

Melin Collectors mottar automatisk informasjon fra journalsystemet til den enkelte behandler om hva som er ubetalt, og sikrer at det sendes en faktura til deg som pasient. Når du som pasient betaler, registreres dette direkte i behandlerens journalsystem.


Har du mottatt tekstmelding fra telefonnummer 21 89 61 35 eller e-post fra no‑reply@melincollectors.com angående elektronisk samtykke?

Da har du fått en melding fra oss, der vi ønsker ditt samtykke til å kommunisere elektronisk med deg på vegne av våre kunder. Denne meldingen sendes til deg da du tidligere har benyttet en klinikk vi fakturerer for. Dette betyr ikke at du har utestående krav per i dag.

Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon vil vi i fremtiden kunne sende deg faktura- og betalingsopplysninger elektronisk fra en av våre samarbeidspartnere, eksempelvis legekontorer og legevakter. Vi ønsker å presisere at vi kun vil kommunisere med deg på det som angår betaling.

Dersom du ønsker å gi ditt samtykke, gjør du dette via lenken vi har sendt i tekstmeldingen eller e-posten du har mottatt. Dersom du ikke er riktig mottaker av meldingen, kan du også melde fra om dette til oss via den samme lenken, slik at vi kan oppdatere vårt registrer. Dersom du ikke ønsker at vi skal kontakte deg elektronisk kan du se bort fra mottatt tekstmelding eller e-post.

Du kan lese vår personvernerklæring her.

Personvern